Website JC Sporting Neerpelt

Team

Bestuur

Documenten

Huisreglement

Huisreglement Judoclub Neerpelt:

Artikel 1: Deelnemen aan trainingen of activiteiten betekent dat u dit reglement accepteert
Artikel 2: Elke aangesloten judoka is verplicht de door de club vereiste vergunning en verzekering te bezitten. De bezoekende judoka’s zijn verplicht deze vergunning en verzekering voor te leggen op vraag van het bestuur en/of trainers.
Artikel 3: Elke aangesloten judoka is verplicht een jaarlijks lidgeld tijdig te betalen.
Artikel 4: Elke judoka dient bij betreden of verlaten van de tatami te groeten, bij het te laat verschijnen op de trainingen wordt vooreerst de trainer gegroet;
Artikel 5: De data en uurregelingen van de trainingen worden bepaald door het bestuur in overleg met de hoofdtrainer en de desgevallende hulptrainer(s). Wat betreft regeling van training en coaching wordt best contact opgenomen met iemand van het bestuur. Zowel van de hoofdtrainer als van de hulptrainers wordt verwacht dat zij zich houden aan de gestelde data en uurregeling.
Artikel 6: De trainingen dienen ordelijk en rustig te verlopen. Het is verboden luidruchtig te praten op en naast de tatami. Hierdoor wordt de training gestoord.
Artikel 7: Aan de judoka’s wordt gevraagd dat zij hun begeleiders ( ouders en/of begeleiders van judoka’s) erop wijzen dat zij de trainingen volgen in stilte op voorbehouden vrije ruimte dewelke deel uitmaakt van de oefenzaal.
Artikel 8: Er wordt van de judoka’s verwacht dat hun lichaamsverzorging optimaal hygiënisch is, met bijzondere aandacht voor propere voeten en kortgeknipte voet- en vingernagels. De judoka’s worden verplicht zich te ontdoen van juwelen, uurwerken of andere voorwerpen wanneer zij de tatami betreden. Er wordt geëist dat de kimono netjes is en voor de vrouwelijke judoka’s is het dragen van een wit T-shirt onder de kimono verplicht.
Artikel 9: Enkel de hoofdtrainer of bij zijn afwezigheid de aangeduide initiator of trainer geeft de nodige instructies, opmerkingen of coaching op de tatami.
Artikel 10: Het uitlokken van ruzie, twist of gevecht wordt met onmiddellijke wegzending van de tatami bestraft. Elke zware overtreding kan leiden tot onvoorwaardelijke uitsluiting. De gestrafte en/of uitgeslotene kan zich beroepen op het recht tot verantwoording t.o.v. het bestuur van judoclub Neerpelt.
Artikel 11: Het is verboden blootsvoets van de Dojo naar de kleedkamers en vice-versa te gaan.
Artikel 12: Elke aangesloten judoka wordt verwacht dat hij/zij zich jaarlijks laat medisch controleren voor het beoefenen van de judosport. Zie V.J.F. ; Bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen.
Artikel 13: Het bestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, breuk of enig ander toegebrachte schade van en aan voorwerpen toebehorende aan clubleden, bezoekende judoka’s en toeschouwers. Het is aangeraden geen waardevolle voorwerpen mee te brengen.
Artikel 14: De club blijft verantwoordelijk voor haar leden binnen de door haar gehuurde ruimte noodzakelijk tot de beoefening van de judosport d.w.z. de oefenzaal. Hierbuiten (kleedkamer, toiletten, toegang tot de oefenruimte) valt de verantwoordelijkheid terug op de ouders of voogd en op de leden zelf indien meerderjarig.
Artikel 15: Doping, drugs en niet betalen van de lidgelden kunnen leiden tot uitsluiting uit de club. Voor meer informatie over toegelaten medicijnen tijdens competitie, zie de officiële site van de geldende overheid www.dopinglijn.be .